Tên miền LOCKHI.COM và website đang bán, liên hệ:

Email: godomainbiz@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100051520100161