Lọc khí thải nồi hơi

Khói bụi nồi hơi

Khói từ các nhà máy sử dụng nồi hơi đốt củi công nghiệp thực chất là khí và bụi, tức là dòng khí thải chứa các hạt bụi và các loại khí như CO, CO2, SO2 … với nhiệt độ khá cao khi thoát ra khỏi lò đốt.

Tùy theo công nghệ đốt (nhiệt độ đốt, cấu trúc lò) và nguyên liệu đốt (gỗ, củi, trấu, than, dầu FO …) mà khói thải thoát ra sẽ có hàm lượng bụi và các loại khí CO, CO2, … cao hay thấp.

Khói bụi từ loại lò hơi đốt củi mang theo khá nhiều tro bụi gây ảnh hưởng rõ ràng đến môi trường ở diện rộng xung quanh nhà máy, và thải ra khí CO là khí độc có hại cho sức khỏe con người và các loài động vật khác.

Lọc khói bụi nồi hơi

Để lọc khói bụi nồi hơi đốt củi, có hai vấn đề cần xử lý là lọc khói bụi và lọc khí.(đặc biệt là khí CO).

  • Phương pháp tối ưu để lọc khói bụi là sử dụng hệ thống lọc khói bụi tĩnh điện ướt để lọc. Hệ thống lọc khói bụi tĩnh điện ướt đầy đủ bao gồm các bộ phận làm giảm nhiệt khói, phần lọc bụi tĩnh điện ướt. Tùy theo thiết kế để sử dụng hệ thống lọc bụi tĩnh điện ướt nằm ngang hay đứng (tháp lọc bụi tĩnh điện ướt).
  • Phương pháp tối ưu để lọc khí thải, lọc khí CO từ nồi hơi là sử dụng tháp hấp thụ có dung dịch hấp thụ. Ngoài ra, để kiểm soát lượng CO cũng cần phải điều chỉnh phương pháp và nguyên liệu đốt lò.

Chất lượng đảm bảo

Bảo hành uy tín

error: Content is protected !!